شغل نشان

برچسب‌ "تغییر ژنتیک ورزشکاران"

دوپینگ ژنتیکی هدیه ناخوشایند پیشرفت علم به ورزشکاران ؟

مهتاب کیانی | چهارشنبه، ۰۸ شهریور ۹۶ - ۱۱:۵۰

دوپینگ ژنتیکی هدیه ناخوشایندی از پیشرفت علم به ورزشکاران است که این روزها و در جریان برگزاری بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو بیش…