شغل نشان

برچسب‌ "تلسکوپ بزرگ"

ساخت تلسکوپ TMT در پی اعتراضات مردم بومی به جزایر قناری انتقال یافت ؟

سعید ارجمندی | پنجشنبه، ۱۳ آبان ۹۵ - ۰۲:۳۶

بعد از اعتراضات مردم بومی در هاوایی ساخت تلسکوپ TMT با طول ۳۰ متر در جزایر قناری انجام خواهد شد . انتخاب یک…