شغل نشان

برچسب‌ "توسعه‌یافته"

آیا مازندران می توانست همانند هلند باشد؟

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۰۹ مرداد ۹۳ - ۰۱:۲۶

به گزارش میهن پست – گاهی نگاه به اعداد و ارقام می‌تواند مفید باشد به‌ویژه اگر آن اعداد و ارقام در جهت مقایسه…