شغل نشان

برچسب‌ "تونل زیرآبی نروژ"

اجرای نخستین تونل زیرآبی جهان در آبدره‌ی سوجن فیورد نروژ !

سعید ارجمندی | دوشنبه 04 مرداد 95 - 03:57

اجرای طرح نخستین تونل زیرآبی جهان در آبدره Sognefjord نروژ که حدود ۱۲۱۹ متر عمق دارد انجام خواهد شد . با اجرای این…