شغل نشان

برچسب‌ "جستجوی حیات در مریخ"

جستجوی حیات ماموریت اصلی فضاپیمای اگزومارس بر روی مریخ ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه 08 فروردین 95 - 06:26

پایگاه بایکونور جایی است که ماجراجویی فضاپیمای اگزومارس آغاز می شود، مکانی در استپ های قزاقستان و جایی که یوری گاگارین اولین بار…