آرشیو برچسب: جستجوی حیات

جستجوی حیات ماموریت اصلی فضاپیمای اگزومارس بر روی مریخ ؟

پایگاه بایکونور جایی است که ماجراجویی فضاپیمای اگزومارس آغاز می شود، مکانی در استپ های قزاقستان و جایی که یوری گاگارین اولین بار از اینجا به فضا رفت و تاریخ پروازهای فضایی پرشکوه روسیه در اینجا با افتخار خودنمایی می کند. تا ماموریت ویژه جستجوی حیات بر روی مریخ به صورتی جدی تر آغاز شود. با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »