شغل نشان

برچسب‌ "جعبه Cold Atom"

سردترین نقطه جهان بنام Cold Atom توسط ناسا در حال ساخت است ؟

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۱۷ اسفند ۹۵ - ۱۲:۰۳

شاید اگر از کسی بپرسند که سردترین نقطه جهان در کجاست ، احتمالا به قطب ها اشاره کند اما منشورمان فقط جهان زمنی…