آرشیو برچسب: جمشید پژویان

نظر جالب يك كارشناس درخصوص پيشي گرفتن اقتصاد افغانستان از ایران

به گزارش میهن پست – جمشید پژویان معتقد است اگر اقتصاد کشور ما نخواهد از روال گذشته و کنونی خود دست بردارد کشوری مثل افغانستان در آینده شاخص‌های اقتصادی بهتری را نسبت به ما ارایه خواهد کرد.

متن کامل »