شغل نشان

برچسب‌ "جنگل دینتری استرالیا"

پرباران ترین جنگل های دنیا را ببینیم و بشناسیم + عکس

چنگیز قیاسی | یکشنبه 23 مهر 96 - 09:47

قبل از توضیح در مورد پرباران ترین جنگل های دنیا لازم است بدانید که دانشمندان از جنگل های دنیا به عنوان ریه های کره…