شغل نشان

برچسب‌ "جوامع"

سلامت جسمی و روحی از شاخصه های مهم جوامع پیشرو است

مهمان | دوشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۹۳ - ۰۱:۰۱

ˈیوسف رضاییˈ روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه شرایط مطلوب سلامت اجتماعی محقق نمی شود جز با همکاری…