شغل نشان

برچسب‌ "حس بویایی"

تاثیر شگفت انگیز بو بر احساس، رفتار و خاطرات انسان

چنگیز قیاسی | جمعه، ۲۱ مهر ۹۶ - ۰۳:۰۲

تاثیر شگفت انگیز بو بر احساس، رفتار و خاطرات انسان در حالی قابل دفاع است که بر اساس پژوهش محققان علم روان‌شناسی در…