برچسب‌ "حقوق قانونی معلولان"

چرا امیدی به استخدام معلولان وجود ندارد؟

امیر خدایی | جمعه، ۲۰ تیر ۹۳ - ۱۰:۳۵

به گزارش میهن پست – گاهی برای برخی کارها دنبال هر اسمی می‌گردیم، به بن‌بست می‌رسیم. شاید دلیل آن این باشد که اساسا…