آرشیو برچسب: حکم قضایی فیلتر تلگرام

فیلتر تلگرام با حکم قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ابلاغ شد

تلگرام این بار برای همیشه فیلتر شد

فیلتر تلگرام با حکم قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ابلاغ شد. در این میان و به دنبال اخبار رسمی و غیر رسمی فیلتر پیام رسان تلگرام سرانجام امروز دستور قضایی در خصوص مسدود سازی پیام رسان تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد.

متن کامل »