آرشیو برچسب: حیات در فضای عمیق

حیات در فضای عمیق با کمک فسفر ردیابی شد!

حیات در فضای عمیق

حیات در فضای عمیق در حالی با کمک فسفر ردیابی شده که این عنصر از عناصر اصلی تشکیل دهنده دی ان ای است. اکنون نیز ستاره شناسان با ردیابی عنصر فسفر احتمال وجود حیات را داده اند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »