شغل نشان

برچسب‌ "حیات هوشمند بیگانه"

ناپدید شدن ستارگان شاید نشانه‌ای از حیات هوشمند بیگانه باشد ؟

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 15 تیر 95 - 09:58

ناپدید شدن ستارگان شاید نشانه‌ای از حیات هوشمند بیگانه باشد ؟ این سوالی است که به تازگی نه تنها ذهن دانشمندان حوزه نجوم…