شغل نشان

برچسب‌ "خدا"

داستان موسی و بد ترین بنده خدا

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۹۳ - ۰۳:۳۴

ميهن پست –  روزی حضرت موسی (ع)رو به بارگاه ملکوتی خداوند کرد و از درگاهش درخواست نمود:بار الها، می خواهم بدترین بنده ات…