شغل نشان

برچسب‌ "خروج اکسیژن از زمین به فضا"

نگرانی دانشمندان از خروج اکسیژن زمین به فضای بیکران !

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۰۵ مهر ۹۵ - ۱۱:۴۱

نگرانی دانشمندان از خروج اکسیژن زمین به فضای بیکران در حالی این روزها مورد بحث محافل علمی و تخصصی پژوهشگران قرار گرفته است…