شغل نشان

برچسب‌ "خروج اکسیژن"

نگرانی دانشمندان از خروج اکسیژن زمین به فضای بیکران !

چنگیز قیاسی | دوشنبه 05 مهر 95 - 11:41

نگرانی دانشمندان از خروج اکسیژن زمین به فضای بیکران در حالی این روزها مورد بحث محافل علمی و تخصصی پژوهشگران قرار گرفته است…