شغل نشان

برچسب‌ "خزانه جهانی بذر"

خزانه جهانی بذر با 13 میلیون دلار هزینه در حال بروز شدن است

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 08 اسفند 96 - 06:02

خزانه جهانی بذر سوالبارد در حالی به روز خواهد شد که این انباری در جزیره‌ ای دورافتاده در مجمع‌الجزایر سوالبارد نروژ و در…

خزانه جهانی بذر با چالش گرم شدن زمین و نفوذ آب روبرو شده است ؟

چنگیز قیاسی | شنبه 30 اردیبهشت 96 - 02:04

خزانه جهانی بذر یا همان بانک جهانی بذر سوالبارد انباری است که در آن با نگهداری دانه انواع گیاهان برای نجات نسل بشر بعد از…

خزانه جهانی بذر سوالبارد، انباری برای نجات نسل بشر + ویدیو

چنگیز قیاسی | شنبه 15 اسفند 94 - 08:14

خزانه جهانی بذر سوالبارد انباری برای نجات نسل بشر است که در ۲۶ فوریه ۲۰۰۸ بطور رسمی افتتاح شد و نخستین سفارش خود…