شغل نشان

برچسب‌ "خطرات تلفن همراه"

روش های نادرست استفاده از تلفن همراه را بیاموزیم ؟

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۲۴ دی ۹۸ - ۱۲:۰۱

روش های نادرست استفاده از تلفن همراه کم نیست اما با آنکه تلفن همراه به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما بدل شده‌اند و…