شغل نشان

برچسب‌ "خودروهای خودران"

دوچرخه سوارها کابوس این روزهای تولیدکنندگان خودروهای خودران ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۰۱ مرداد ۹۶ - ۱۱:۴۶

اگر چه صنعت خودروهای خودران و یا خودروهای بدون راننده ، از آغاز معرفیشان به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است ، اما…