شغل نشان

برچسب‌ "خودرو کمصرف"

کم مصرف‌ترین خودرو جهان در گینس ثبت رکورد شد !

سعید ارجمندی | یکشنبه 03 مرداد 95 - 03:36

کم مصرف‌ترین خودرو جهان در گینس ثبت رکورد شد . گروه TUfast Eco که در دانشگاه فنی مونیخ فعالیت می کنند توانسته اند…