شغل نشان

برچسب‌ "خودپرداز فشنگ اسلحه"

خودپردازی برای خرید فشنگ اسلحه در آمریکا + عکس

چنگیز قیاسی | شنبه 16 اسفند 93 - 03:59

به گزارش میهن پست – هرگاه صحبت از خود پرداز به میان آید  بیشتر ذهن برخی از افراد ناخودآگاه به سمت دستگاه های…