آرشیو برچسب: دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای آشامیدنی و معدنی ایران

آیا ایران آب‌معدنی نیروهای ناتو در افغانستان را تامین می کند؟

به گزارش میهن پست – دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای آشامیدنی و معدنی ایران با تاکید بر بحرانی بودن وضعیت آبی کشور درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر صادرات آب معدنی ایران به افغانستان جهت تامین نیاز نیروهای ناتو گفت: حتی با کمترین بهره هوشی هم می توان فهمید که امکان ندارد نیروهای ناتو در افغانستان بخواهند آب موردنیاز خود را از ایران تامین کنند.

متن کامل »