شغل نشان

برچسب‌ "درمان حواس‌ پرتی‌"

حواس‌ پرتی‌ های ناشی از تکنولوژی با ما چه کار خواهد کرد ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۱۳ آبان ۹۸ - ۰۲:۵۱

حواس‌ پرتی‌ را شاید کمتر کسی یک بیماری قلمداد کند چرا که این موضوع بخصوص در یک دهه اخیر در بین مردم بیشتر…