شغل نشان

برچسب‌ "دریافت سیگنال از کهکشان راه شیری"

کشف منبع سیگنال رادیویی ارسالی خارج از کهکشان راه شیری به زمین ؟

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۶ دی ۹۵ - ۰۲:۰۷

کشف منبع سیگنال رادیویی ارسالی خارج از کهکشان راه شیری به زمین در حالی توسط ستاره شناسان مشخص شده است که چندی پیش…

سیگنال رادیویی خارج از کهکشان راه شیری به زمین رسید ؟!

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۰۵ دی ۹۵ - ۰۸:۰۶

۶ سیگنال رادیویی خارج از کهکشان راه شیری در حالی به زمین رسید است که محققان این سیگنال های رادیویی را از مکانی بسیار…