شغل نشان

برچسب‌ "دستکاری سلول های بنیادی"

دستکاری سلول های بنیادی توسط دانشمندان برای تولد موجود انسانی – حیوانی ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۰۲ آبان ۹۵ - ۰۴:۳۹

دستکاری سلول های بنیادی توسط دانشمندان برای تولد موجود انسانی – حیوانی در حالی این روزها موجبات نگرانی را در میان جوامع علمی…