شغل نشان

برچسب‌ "دستکاری ژنتیک"

دستکاری ژنتیکی احساس درد را به یک خانواده ایتالیایی باز گرداند ؟

چنگیز قیاسی | شنبه، ۲۵ آذر ۹۶ - ۱۰:۳۲

دستکاری ژنتیکی احساس درد را به یک خانواده ایتالیایی باز گرداند ؟ این خبری بود که در روزهای گذشته مورد توجه خاص رسانه…