آرشیو برچسب: دستگاه ها

59 طرح در دستگاه هایی اجرای آذربایجان شرقی برای احیا دریاچه ارومیه اجرا می شود

محمد اشرف نیا روز دوشنبه در کارگاه یک روزه هم اندیشی مطالعات انجام شده برای نجات این دریاچه، افزود: این طرح ها با 44 هزار و 170 میلیارد ریال اعتبار از سوی دستگاه های مختلف اجرایی از جمله آب منطقه ای و جهاد کشاورزی اجرا می شود. وی گفت: اثربخشی هر طرح مشخص شده و طرح ها در راستای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت این دریاچه صورت خواهد گرفت. وی با اشاره به انتقال آب ارس به این دریاچه و برخی حرف و حدیث ها در این خصوص، اظهار کرد: آذربایجان شرقی از سهم حق آبه خود از این رودخانه ...

متن کامل »