شغل نشان

برچسب‌ "دستگاه Zera"

با دستگاه Zera در آشپزخانه ضایعات مواد غذایی را به کود تبدیل کنید

چنگیز قیاسی | چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۹۶ - ۰۱:۳۵

با نصب دستگاه Zera در آشپزخانه در حالی می توان ضایعات مواد غذایی را به کود تبدیل کرد که این دستگاه جدید که…