شغل نشان

برچسب‌ "دیوارنویسی"

زیباسازی دیوارنویسی های خیابانی توسط متیو ترمبلین هنرمند !

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۹۵ - ۰۵:۱۴

دیوارنویسی های خیابانی بخشی از ساختار شهرها بزرگ و کوچک تبدیل شده اند که در این میان زیبا بودن آن ها در دیزاین…