شغل نشان

برچسب‌ "دیکته درس تشدید"

دیکته درس تشدید کلاس اول دبستان

طاهره تکش | شنبه، ۲۸ دی ۹۸ - ۰۱:۴۹

دیکته درس  تشدید کلاس اول دبستان تشدید بزّاز ـ  نجّار  ـ کفّاش  ـ بنّا  ـ قنّاد ـ اوّل تشکّر ـ بچّه ـ نقّاش ـ مدّت ـ  ارّه ـ  جادّه…