آرشیو برچسب: دیکته درس ض کلاس اول دبستان

دیکته درس ض کلاس اول دبستان

دیکته درس ض کلاس اول دبستان

 رضا ـ مریض ـ  حوض ـ ریاضی   بعضی  ـ وضو ـ حضرت ـ فضا نورد  ـ اضافه  حاضر  ـ مرضیه ـ  ضربه ـ  ضعیف  قاضی ـ راضیه  ـ ضرر ـ  عوض  امضا ـ  ناراضی  ـ ضربان  به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست پدرم قبل از نماز وضو می گیرد . من برای سلامتی رضا دعا می کنم . حضرت محمّد (ص)پیامبر ما است . دست و صورت خود را با صابون می شوییم تا مریض نشویم . من قبل از خواندن نماز وضو می گیرم . حضرت رضا (ع) امام هشتم ما است . بعضی از ...

متن کامل »