آرشیو برچسب: دیکته درس ع

دیکته درس ع کلاس اول دبستان

دیکته درس ع کلاس اول دبستان

دیکته درس  ع کلاس اول دبستان علی ـ  معصومه ـ  جمع ـ  عزیز شروع ـ  عمو ـ  عید ـ  مزرعه ـ  دعا ـ  بعد  عروسک ـ  شمع ـ  ساعت ـ عکس ـ  جمعه   عسل ـ عروس ـ  عصر ـ  عبادت ـ  عادت   علف ـ  علامت ـ  عاشورا ـ  تاسوعا ـ  عاقل  علاقه ـ  عدد ـ  جعفر ـ  سعید ـ  کعبه  عینک ـ  جعبه ـ  عجله ـ  مربّع  عقربه ـ دفاع ـ  سعدی معمولی ـ تعمیر معصومه خواهر علی است . سعید بعد از درس وسایل خود را جمع می کند . ما هر کاری را با نام خدا ...

متن کامل »