آرشیو برچسب: دیکته کلاس اول دبستان

دیکته درس ض کلاس اول دبستان

دیکته درس ض کلاس اول دبستان

 رضا ـ مریض ـ  حوض ـ ریاضی   بعضی  ـ وضو ـ حضرت ـ فضا نورد  ـ اضافه  حاضر  ـ مرضیه ـ  ضربه ـ  ضعیف  قاضی ـ راضیه  ـ ضرر ـ  عوض  امضا ـ  ناراضی  ـ ضربان  به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست پدرم قبل از نماز وضو می گیرد . من برای سلامتی رضا دعا می کنم . حضرت محمّد (ص)پیامبر ما است . دست و صورت خود را با صابون می شوییم تا مریض نشویم . من قبل از خواندن نماز وضو می گیرم . حضرت رضا (ع) امام هشتم ما است . بعضی از ...

متن کامل »

دیکته درس ذ کلاس اول دبستان

دیکته درس ذ کلاس اول دبستان

دیکته درس  ذ کلاس اول دبستان گذشته ـ اذان ـ لذّت ـ آذر   دلپذیر ـ می گذارد   ذرّت ـ ذرّه بین ـ نذری ـ لذیذ  موذی ـ اَبوذر ـ زیر گذر  ذخیره ـ پذیرایی ـ آذربایجان  ذرّه ـ می گذرم  می گذری ـ می گذرد   می گذریم  می گذرید ـ می گذرند  گذاشتم ـ  گذاشتی ـ گذاشت   گذاشتیم ـ  گذاشتید ـ گذاشتنی به نام او که خوبی ها را با ذرّه بین می بیند . ما از دیدن شالیزار ها لذّت می بریم . سال گذشته در کلاس اوّل درس می خواندم . مادر بزرگ با شنیدن صدای اذان نماز خواند . مورچه ها برای زمستان آذوقه ذخیره می کنند . آذر دفتر و دو کتاب فارسی خود را در کیفش گذاشت . ابوذر یک بسته ذرّت ...

متن کامل »

دیکته درس ص کلاس اول دبستان

دیکته درس ص کلاس اول دبستان

دیکته درس ص کلاس اول دبستان صدا ـ مخصوص ـ صدف ـ صورت  صاف ـ صابون ـ صندوق ـ صد ـ صف ـ صبر    صفر ـ قرص –ـ قصر ـ نصف ـ مصر ـ منصور صبور ـ صادق ـ صمد ـ صخره ـ تصویر ـ مصرف ناقص ـ صورتی ـ تصادف ـ صدمه صدقه ـ صدیقه ـ فاصله ـ قاصدک   به نام  آفریننده ی چهار فصل قشنگ آسمان صاف و آبی دریا خیلی دیدنی است . مادرم روزی صد صلوات می فرستد. در فصل بهار درختان شکوفه می دهند . صدای موج دریا به آدم آرامش می دهد . من مسواک مخصوص به خودم دارم . صدف های زیادی در دریا زندگی می کنند . مادر بزرگ در صندوق پارچه ...

متن کامل »

دیکته درس تشدید کلاس اول دبستان

دیکته درس تشدید کلاس اول دبستان

دیکته درس  تشدید کلاس اول دبستان تشدید بزّاز ـ  نجّار  ـ کفّاش  ـ بنّا  ـ قنّاد ـ اوّل تشکّر ـ بچّه ـ نقّاش ـ مدّت ـ  ارّه ـ  جادّه ـ  مربّا بقّال ـ مکّه ـ  سکّه ـ توجّه ـ  مربّی ـ شدّت ـ تولّد ـ تکّه  موفّق ـ  قلّک ـ  ملّی ـ  دقّت ـ  مجلّه ـ سجّاده ـ تهیّه ـ  زرّافه ـ  مرتّب ـ مجلّه یِ رُشد ـ محلِّ زندگی من  اوّل هر کار به نام خدا جمله ای از امام اوّل (ع) ، که فرموده است :” کسی که دانا شود ، راه را پیدا می کند.” من در کلاس اوّل درس می خوانم . بچّه ها از آموزگار خود تشکّر کردند . مادرم ...

متن کامل »