شغل نشان

برچسب‌ "دیکته"

دیکته درس ع کلاس اول دبستان

طاهره تکش | چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۹۸ - ۱۰:۱۱

دیکته درس  ع کلاس اول دبستان علی ـ  معصومه ـ  جمع ـ  عزیز شروع ـ  عمو ـ  عید ـ  مزرعه ـ  دعا ـ…

دیکته درس ض کلاس اول دبستان

طاهره تکش | چهارشنبه، ۰۹ بهمن ۹۸ - ۰۱:۳۰

 رضا ـ مریض ـ  حوض ـ ریاضی   بعضی  ـ وضو ـ حضرت ـ فضا نورد  ـ اضافه  حاضر  ـ مرضیه ـ  ضربه ـ…

دیکته درس ذ کلاس اول دبستان

طاهره تکش | پنجشنبه، ۰۳ بهمن ۹۸ - ۰۶:۴۸

دیکته درس  ذ کلاس اول دبستان گذشته ـ اذان ـ لذّت ـ آذر   دلپذیر ـ می گذارد   ذرّت ـ ذرّه بین ـ نذری ـ لذیذ  موذی ـ اَبوذر ـ زیر گذر  ذخیره ـ پذیرایی ـ آذربایجان  ذرّه ـ می گذرم  می…

دیکته درس ص کلاس اول دبستان

طاهره تکش | پنجشنبه، ۰۳ بهمن ۹۸ - ۰۵:۱۴

دیکته درس ص کلاس اول دبستان صدا ـ مخصوص ـ صدف ـ صورت  صاف ـ صابون ـ صندوق ـ صد ـ صف ـ صبر    صفر ـ قرص –ـ قصر ـ نصف ـ مصر ـ…

دیکته درس تشدید کلاس اول دبستان

طاهره تکش | شنبه، ۲۸ دی ۹۸ - ۰۱:۴۹

دیکته درس  تشدید کلاس اول دبستان تشدید بزّاز ـ  نجّار  ـ کفّاش  ـ بنّا  ـ قنّاد ـ اوّل تشکّر ـ بچّه ـ نقّاش ـ مدّت ـ  ارّه ـ  جادّه…

دیکته درس ح کلاس اول دبستان

طاهره تکش | دوشنبه، ۱۸ آذر ۹۸ - ۰۷:۰۴

دیکته درس ح کلاس اول دبستان حلزون ـ احساس ـ  حرکت ـ حیوان  صبح ـ محمّد ـ خوش حال ـحوله ـ حمّام  تمساح ـ ساحل ـ صبحانه ـ حسین  حسن ـ احوال پرسی  تفریح ـحساب ـ  رحیم  ـ حرم   صحرا ـ  وحید ـ احمد   حلقه ـ حنا ـ راحت ـ حمله  حرارت ـ محبّت ـ حرام    استراحت ـ محبوبه ـ مزاحم   حلوا ـ زحمت ـ  رحمان ـ حالا…