شغل نشان

برچسب‌ "رادیواکتو"

تشعشعات فوکوشیما ربات های شرکت توکیو الکتریک را از کار انداخت

سعید ارجمندی | یکشنبه، ۲۴ بهمن ۹۵ - ۰۲:۳۱

شرکت توکیو الکتریک برای یافتن مکان دقیق اورانیم مذاب و همچنین جمع آوری برخی چیز ها در نیروگاه فوکوشیما به تازگی دو ربات…