شغل نشان

برچسب‌ "راهب ژیانر"

ربات راهب ژیانر آغازی جدی برای ورود تکنولوژی در حوزه دین ؟

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۰۷ اردیبهشت ۹۵ - ۱۰:۴۸

ربات راهب ژیانر  آغازی جدی برای ورود تکنولوژی در حوزه دین خواهد بود! چرا که یک معبد بودایی در حومه پکن تصمیم گرفته…