شغل نشان

برچسب‌ "رصد"

کلاهی که امواج مغزی را رصد می‌کند

چنگیز قیاسی | شنبه 02 فروردین 93 - 01:43

به نقل از میهن پست – گلس برین به صورت یک حسگر امواج الکترومغناطیسی تمام نقاطی را که در سر شما به سمت…