شغل نشان

برچسب‌ "رکورد فروش خودروهای برقی در آلمان"

رکورد فروش خودروهای برقی در آلمان با حمایت دولت شکسته شد !

سعید ارجمندی | یکشنبه 16 آذر 99 - 09:46

رکورد فروش خودروهای برقی در آلمان در حالی شکسته شده که دولت حمایت 9 هزار یورویی در خرید این نوع خودروها داشته است….