شغل نشان

برچسب‌ "زن جراح"

پیرترین زن جراح دنیا با ۸۹ سال سن همچنان به کار خود مشغول است

مهتاب کیانی | پنجشنبه، ۲۳ آذر ۹۶ - ۰۴:۵۵

بسیاری با افزایش سن ، خود را با حرف هایی مثل ” دیگر پیر شده ام و  دیگر از ما گذشته است ”…