شغل نشان

برچسب‌ "سامانه موشک های دفاعی A-35"

امن ترین پایتخت دنیا در برابر حملات موشکی را بشناسید ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 28 خرداد 97 - 10:45

امن ترین پایتخت دنیا در برابر حملات موشکی توسط یک نشریه آمریکایی معرفی شد و به علاوه اکثر قریب به اتفاق رسانه ای…