شغل نشان

برچسب‌ "سرمایه گذاری در ايران"

توضيحات عسگراولادی در خصوص پشت پرده توقف راه‌اندازی بانک ایرانی در چین

چنگیز قیاسی | شنبه 25 مرداد 93 - 11:19

به گزارش ميهن پست – پیش بینی نتایج مذاکرات ایران و گروه 1+5، پشت پرده توقف راه اندازی بانک ایرانی در چین، جزئیات…