شغل نشان

برچسب‌ "سنگ فضایی"

کشف شهاب سنگ با قدمت ۴۷۰ میلیون سال

سعید ارجمندی | جمعه 28 خرداد 95 - 09:29

کشف شهاب سنگ با قدمت ۴۷۰ میلیون سال در کشور سوئد باعث شده تا نظریه انفجاری قدیمی بین دو سیارک بالاخره تایید شود…