آرشیو برچسب: سوخت هواپیما

فناوری تغییر شکل خودکار بال در هواپیماهای آینده بوئینگ !

هواپیماهای آینده

از فناوری بال های تغییر شکل دهنده در هواپیماهای آینده بوئینگ استفاده خواهد شد . استفاده از این فناوری باعث خواهد شد که مصرف سوخت و همچنین آلودگی صوتی در هواپیما کاهش یابد . برای مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر در ادامه با میهن پست همراه باشید.

متن کامل »