شغل نشان

برچسب‌ "سیاه‌ چاله مولکولی"

سیاه‌ چاله مولکولی در شتاب‌دهنده LCLS توسط دانشمندان ایجاد شد

چنگیز قیاسی | جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶ - ۰۸:۳۰

سیاه‌ چاله مولکولی سرانجام توسط دانشمندان در شتاب‌دهنده LCLS با استفاده از قدرتمندترین لیزر پرتو ایکس ایجاد شد. همانطور که می دانید منبع…