شغل نشان

برچسب‌ "سیستم مکان یابی گالیلئو"

سیستم مکان یابی گالیلئو GNSS رقیب سیستم آمریکایی GPS آغاز به کار کرد

سعید ارجمندی | یکشنبه، ۲۸ آذر ۹۵ - ۱۲:۱۸

سیستم مکان یابی گالیلئو GNSS رقیب سیستم آمریکایی GPS در حالی با نظارت اتحادیه اروپا آغاز به کار کرده است که این مکان یاب…