شغل نشان

برچسب‌ "سیملان"

جرئیات توقف صادرات سیمان به خارج از کشور

چنگیز قیاسی | شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۹۳ - ۰۷:۳۰

به گزارش میهن پست –  افغانستان به عنوان یکی از مشتریان ثابت سیمان سیستان که بیش از 70 درصد سیمان مصرفی خود را…