شغل نشان

برچسب‌ "شارژ گوشی با اشعه لیزر"

شارژ گوشی با اشعه لیزر فناوری جدیدی از دانشمندان دانشگاه واشنگتن

چنگیز قیاسی | چهارشنبه، ۰۲ اسفند ۹۶ - ۱۱:۰۹

شارژ گوشی با اشعه لیزر فناوری جدیدی است که به تازگی توسط دانشمندان دانشگاه واشنگتن رسانه ای شده است. اگر چه تا به…