شغل نشان

برچسب‌ "شبکه اجتماعی عکس"

نگاهی به جدیدترین تغییرات شبکه اجتماعی اینستاگرام در روزهای اخیر

چنگیز قیاسی | جمعه، ۱۹ آذر ۹۵ - ۱۰:۵۱

نگاهی به جدیدترین تغییرات شبکه اجتماعی اینستاگرام  نشان می دهد که مدیران شبکه اجتماعی اینستاگرام از ارائه خدمات جدید به کاربران در بخش…